Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

PTT 2023 Form 1

Foirm 1

Tá an t-eolas ar fad atá tugtha ar an bhfoirm seo ceart agus cruinn. Glacaim leis go mbeidh mo chuid sonraí teagmhála le cur ar bhunachar agus liosta teagmhála TnaG agus go mbeidh an nuachtlitir á fháil agam dá bharr. Tuigim gur féidir liom iarraidh ar TnaG ag am ar bith m’ainm a bhaint den chóras.
X