Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Roghnaigh an Pacáiste is oiriúnaí daoibhse

An Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh

Tá an Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh ar fáil do theaghlaigh le páiste nó páistí faoi bhun 5 bliana d’aois, teaghlaigh gur mhaith leo níos mó Gaeilge a úsáid ag an mbaile agus atá ag maireachtaint ar oileán na hÉireann.

Pacáiste é seo ina bhfuil leabhair, dlúthcheirnín agus treoir ar na slite nadúrtha chun Gaeilge a úsáid leis an teaghlach ó lá go lá. Tá an Pacáiste ar fáil saor in aisce tríd an post . Tá roinnt leabhar ar fáil i gcanúintí na Mumhan, Uladh agus Connacht, ach thig leat roghnú dá réir.

Is féidir le tuismitheoirí clárú chomh maith chun breis eolais a fháil ar imeachtaí, seirbhisí agus tacaíochtaí Thuismitheoirí na Gaeltachta, eolas atá ar fáil go rialta i n-ár nuachtlitir agus ar ghrúpaí WhatsApp.

 

Main Banner

An Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh

The Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh is available to all families with a child or children under the age of 5 who would like to use more Irish at home and live ón the island of Ireland.

This pack contains books, a CD, and a guide on natural ways to integrate the use of Irish into the family on a regular basis. The Pacáiste is free. Some of the books are available in either the Munster, Ulster, or Connacht dialect and you can choose which dialect you would like.

Parents can also sign up to find out more about Tuismitheoirí na Gaeltachta, our events, services, and supports, which are regularly publicized in our newsletter and ón several of our WhatsApp groups.

X