Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Folúntais

Tá post mar Bhainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí agus dhá phost mar Bhainisteoir Forbartha á dtairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Poist bhainistíochta iad seo agus tá an tuarastal bunaithe ar scála pá d’Ardoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí (€54,764- €68,970).

 

Beidh an Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí freagrach as córais airgeadais, cuntasaíochta, riaracháin agus oibríochtaí Thuismitheoirí na Gaeltachta a bhainistiú agus a fhorbairt agus beidh foireann Riarthóirí Oifige faoina chúram/cúram. Beidh an Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí lonnaithe i SPLANC! Lárionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua, Conamara, Co. na Gaillimhe.

Tuilleadh eolais d’iarrthóirí…  Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí

 

Beidh na Bainisteoirí Forbartha freagrach as scéimeanna na heagraíochta a bhainistiú agus a fhorbairt agus beidh foireann d’Oifigigh Forbartha faoina gcúram. Beidh na Bainisteoirí Forbartha lonnaithe in aon cheann d’oifigí TnaG i gConamara, Gaoth Dobhair nó Corca Dhuibhne.

Tuilleadh eolais d’iarrthóirí…  Bainisteoir Forbartha

 

Dáta deireanach d’iarratais: Dé hAoine 8 Márta 2024.

Tá sé i gceist ag TnaG liosta ionadaithe a bhunú, a fhéadfar a úsáid le haghaidh folúntas sa réimse seo amach anseo.

X