Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Folúntais

10 bpost mar Oifigeach Forbartha le Tuismitheoirí na Gaeltachta

Beidh naonúr de na hOifigigh seo ag obair sa phobal mar a mbeidh suas le trí Limistéar Pleanála Teanga faoina gcúram. Beidh siad freagrach as seirbhísí, imeachtaí, ócáidí agus scéimeanna Thuismitheoirí na Gaeltachta a eagrú agus a fhorbairt sna ceantair sin.
Beidh Oifigeach Forbartha amháin freagrach as cúrsaí teicneolaíochta san eagraíocht a riaradh – suíomh idirlín, nuachtlitir, meáin shóisialta, córas clárúcháin srl.

 

Tá tuarastal an Oifigigh Forbartha bunaithe ar scála pá d’Oifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí (€34,562 – €56,969).
Dáta deireanach d’iarratais: 1.00in Dé hAoine 28 Meitheamh 2024

Beidh na daoine a cheapfar lonnaithe in aon cheann d’oifigí na heagraíochta i nGaoth Dobhair, Conamara nó Corca Dhuibhne nó i suíomhanna oibre lárnacha eile, atá le roghnú go fóill, sna ceantair ina mbeidh siad ag feidhmiú.
Cuireann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh agus tacaíocht ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.
Tá sé i gceist ag TnaG liosta ionadaithe a bhunú mar chuid den phróiseas earcaíochta seo, a fhéadfar a úsáid le haghaidh folúntais sa réimse seo amach anseo. Is fostóir comhdheiseanna é Tuismitheoirí na Gaeltachta.

 

X