Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Litir chuig Santaí

Scrígh litir chuig SantaíDeis scríobh chuig Santaí agus freagra pearsanta a fháil ar ais i nGaeilge.

Tugann Tuismitheoirí na Gaeltachta cúnamh d’fhear na féasóige chuile bhliain agus bailítear na litreacha go léir le chéile a scríobhann na páistí i nGaeilge agus seoltar chuig Santaí iad le go mbeidh Santaí in ann iad a fhreagairt i nGaeilge.

Meabhraítear do gach duine na litreacha a bheith sa phost roimh an 10 Nollaig ar a dheireanaí toisc go mbíonn na fir agus na mná poist thar a bheith gnóthach an t-am sin bliana agus ní mór deis a thabhairt do Santaí iad a fhreagairt in am agus a sheoladh ar ais.

 

X