Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta

Le hAcht na Gaeltachta 2012 roinneadh na Gaeltachtaí i 26 Limistéir Pleanála Teanga (LPT) mar seo thíos.

Is féidir féachaint ar eolas agus sonraí faoi leith ar an leárscáil, ina measc…

·       Cainteoirí laethúla Gaeilge

·       Ionaid oideachais agus réamhscolaíochta

·       Contaetha Gaeltachta agus a gcuid Limistéir Pleanála Teanga

·       Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge – dhá chuid eile den phróiseas pleanála teanga.

 

Gaillimh

Maigh Eo

Dún na nGall

Ciarraí

An Cheathrú Rua

Cladhnach, Muiceanach idir Dhá Sháile & Doire an Fhéich.

Maigh Eo Thiar

Acaill, An Corrán, Dú Éige & Sliabh Mór.

An Ghaeltacht Láir

Baile na Finne, An Dúchoraidh, Béal an Átha Mhóir & An Clochán.

Ciarraí Theas – Uíbh Ráthach

An Dromaid, Baile an Sceilg, Cathair Dónall, Ceann Eich & An Gleann.

An tEachréidh

Eanach Dhúin, Baile Chláir na Gaillimhe & An Carn Mór

Maigh Eo Thuaidh

Dumha Thuama, Gaoth Sáile, An Fód Dubh, An Eachléim, Béal an Mhuirthead, Bun na hAbhna, Gleann na Muaidhe, Poll an tSomáis, Ros Dumhach & Ceathrú Thaidhg.

Árainn Mhór

Ciarraí Thiar – Corca Dhuibhne

An Daingean, An Leitriúch, Baile an Fheirtéaraigh, Baile na nGall, Dún Chaoin, Feothanach, Fionntrá, Muiríoch & Lios Póil.

Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh

An Mám, Fionnaithe, Seanadh Farracháin, Corr na Móna, An Chloch Bhreac, An Fhairche & Tuar Mhic Éadaigh.

Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh

An Mám, Fionnaithe, Seanadh Farracháin, Corr na Móna, An Chloch Bhreac, An Fhairche & Tuar Mhic Éadaigh.

Cloich Cheann Fhaola

Ceantar na Croisbhealaí, Gort a’ Choirce, Dún Fionnachaidh & Dún Lúiche.

 

Bearna & Cnoc na Cathrach

 

Dún na nGall Theas

Gleann Cholm Cille, Málainn Bhig, Cill Chartha, Gleann Gheis, Ard an Rátha & Teileann.

Corcaigh

Ceantar na nOileán

Béal an Daingin, Eanach Mheáin, Leitir Móir, Garmna & Leitir Mealláin.

An Mhí

Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir

Dún Lúiche & Cró Bheithe.

Oileán Cléire

Cois Fharraige

Na Forbacha, An Spidéal, Indreabhán, An Tulach & Ros a’ Mhíl.

Ráth Chairn & Baile Ghib

Na Rosa

An Clochán Liath, Ailt an Chorráin, Cionn Caslach, Leitir Mhic an Bhaird & An Machaire.

Múscraí 

Baile Bhuirne, Baile Mhic Íre, Béal Átha an Ghaorthaidh, Cill na Martra, Cúil Aodha & Ré na nDoirí.

Conamara Láir

Camus, Rosmuc, Cill Chiaráin, Carna, An Caiseal & An tSraith Salach

 

Toraigh

 

Maigh Cuilinn

 

Tuaisceart Dhún na nGall

Ros Goill, Fánaid, An Tearmann, An Craoslach, Gleann Bhairr & Gleann Domhain.

Port Láirge

Oileáin Árann

 

 

Na Déise

Rinn Ó gCuanach & An Sean Phobal.

Oirthear Chathair na Gaillimhe

Mionlach & Tír Oileáin.

 

 

 

X