Cúige Chonnacht / Laighean

+353 (0)91 869571

Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Limistéir Pleanála Teanga na Gaeltachta

Le hAcht na Gaeltachta 2012 cuireadh bunchloch faoin bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht. Roinneadh na Gaeltachtaí i 26 Limistéir Pleanála Teanga (LPT) agus cabhróidh an léarscáil thíos leat na limistéir sin a aithint óna chéile.

Is próiseas é an pleanáil teanga a chuireann an pobal, lucht gnó, agus an earnáil phoiblí agus stáit ag obair as lámh a chéile chun úsáid na Gaeilge a láidriú mar theanga pobail agus mar theanga teaghlaigh sa Ghaeltacht.  Déantar plean teanga a ullmhú don LPT agus le maoiniú ó Údarás na Gaeltachta fostaítear Oifigeach Pleanála Teanga go háitiúil chun cur i bhfeidhm an phlean a stiúradh ar mhaithe le húsáid na Gaeilge sa teaghlach agus, pobail, sóisialta agus gnó.

Amharcóir Pleanála Teanga - eolas & úsáid

Is feidir feachaint ar eolas agus sonraí faoi leith ar an learscáil, ina measc Cainteoirí laethúla Gaeilge, Ionaid oideachais agus réamhscolaíochta, na Contaetha Gaeltachta agus a gcuid Limistéir Pleanála Teangan, mar aon leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus Líonraí Gaeilge – dhá chuid eile den phróiseas pleanála teanga.

Gaillimh

Maigh Eo

Dún na nGall

Ciarraí

An Cheathrú Rua

Maigh Eo Thiar

An Ghaeltacht Láir

Corca Dhuibhne – Ciarraí Thiar

An tEachréidh

Maigh Eo Thuaidh

Árainn Mhór

Uíbh Ráthach – Ciarraí Theas

Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh

Dúiche Sheoigheach & Tuar Mhic Éadaigh

Gaoth Dobhair, Rann na Feirste, Anagaire & Loch an Iúir

 

Bearna & Cnoc na Cathrach

 

Cloich Cheann Fhaola

Corcaigh

Ceantar na nOileán

An Mhí

Dún na nGall Theas

Oileán Cléire

Cois Fharraige

Ráth Chairn agus Baile Ghib

Na Rosa

Múscraí

Conamara Láir

 

Toraigh

 

Maigh Cuilinn

 

Tuaisceart Dhún na nGall

Port Láirge

Oileáin Árann

 

 

Na Déise

Oirthear Chathair na Gaillimhe

 

 

 

X