Cúige Chonnacht / Laighean

+353 (0)91 869571

Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Na Limistéir Pleanála Teanga sa Ghaeltacht

Le hAcht na Gaeltachta 2012 cuireadh bunchloch faoin bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht. Tá na Gaeltachtaí roinnte de réir 26 Limistéir Pleanála Teanga (LPT) agus cabhróidh an léarscáil seo leat na limistéir sin a aithint óna chéile.

Is próiseas é an pleanáil teanga a chuireann an pobal, lucht gnó, agus an earnáil phoiblí agus stáit ag obair as lámh a chéile chun úsáid na Gaeilge a láidriú mar theanga pobail agus mar theanga teaghlaigh sa Ghaeltacht.

Déantar plean teanga a ullmhú don LPT agus le maoiniú ó Údarás na Gaeltachta fostaítear Oifigeach Pleanála Teanga go háitiúil chun cur i bhfeidhm an phlean a stiúradh. Tá de sprioc ag an bplean teanga cur le húsáid na Gaeilge go háirithe i dtaobh cúrsaí teaghlaigh, pobail, sóisialta agus gnó.

Taispeánann an léarscáil na Limistéir Pleanála Teanga, mar aon leis na Bailte Seirbhíse Gaeltachta agus na Líonraí Gaeilge – dhá chuid eile den phróiseas pleanála teanga.

X