Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Tuarascáil TnaG Anailís ar Shuirbhé ar She irbhisi Iuil 22

Thug Tuismitheoirí na Gaeltachta faoi Shuirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht

(SSTG feasta) ag tús 2021. Bhí ceithre chuspóir leis an suirbhé:

  • Eolas a bhailiú faoi sheirbhísí teaghlaigh atá/nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht agus cén teanga ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil
  • Cén úsáid a bhaintear as na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
  • Cén t-éileamh atá ann ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
  • Cé chomh sásta is atá teaghlaigh le cúrsaí teanga na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil in Gaeilge

https://tuismitheoiri.ie/wp-content/uploads/2023/10/Tuarascail-TnaG-Anailis-ar-Shuirbhe-ar-She-irbhisi-Iuil-22.pdf

X