Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Tuarascáil TnaG

Thug Tuismitheoirí na Gaeltachta faoi Shuirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht

(SSTG feasta) ag tús 2021. Bhí ceithre chuspóir leis an suirbhé:

  • Eolas a bhailiú faoi sheirbhísí teaghlaigh atá/nach bhfuil ar fáil sa Ghaeltacht agus cén teanga ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil
  • Cén úsáid a bhaintear as na seirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
  • Cén t-éileamh atá ann ar sheirbhísí teaghlaigh i nGaeilge
  • Cé chomh sásta is atá teaghlaigh le cúrsaí teanga na seirbhísí teaghlaigh atá ar fáil in Gaeilge

https://tuismitheoiri.ie/wp-content/uploads/2023/10/Tuarascail-TnaG-Anailis-ar-Shuirbhe-ar-She-irbhisi-Iuil-22.pdf

X