Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Déan Comhrá

Leabhrán beag deas é seo do thuismitheoirí gur mhaith leo tosnú ar Ghaeilge a úsáid lena gcuid leanaí.

Tá sé lán de frásaí simplí gur féidir a úsáid gach lá ag an baile.  Mol an óige agus tiocfaidh sí, agus nuair a mholtar leanaí as a gcuid Gaeilge fásann siad aníos le muinín sa teanga. Má chloiseann do leanaí tusa ag labhairt as Gaeilge, beidh an teanga tábhachtach dóibh.

Is fiú go mór féachaint ar  www.IrishforParents.ie  áit a bhfuil cabhair níos mó ar fáil do thuismitheoirí. Is féidir cur le do stór focal, do thuiscint a chleachtadh agus foghlaim faoi struchtúir na teanga.

Bainigí triail as!

X