Cúige Connacht / Laighean

+353 (0)91 869571

Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Comhairle

Dean-Comhra

Ag tosnú amach…

Leabhrán beag deas é seo do thuismitheoirí gur mhaith leo tosnú ar Ghaeilge a úsáid lena gcuid leanaí.  Tá sé lán de frásaí simplí gur

An Fhoireann

Aisling Nic Dhonnacha

Oifigeach Forbartha Connacht/Laighean
Aisling Nic Dhonnacha

Oifigeach Forbartha Connacht/Laighean

+353 (087) 246 1685

Eilín Ní Bhaoill

Oifigeach Forbartha Dhún na nGall
Eilín Ní Bhaoill

Oifigeach Forbartha Dhún na nGall

+353 (085) 862 4322

Ellen Uí Ghríofa

Cuntóir Oifige
Ellen Uí Ghríofa

Cuntóir Oifige

 

 

 

Erin Bhreathnach

Riarthóir Oifige
Erin Bhreathnach

Riarthóir Oifige

+353 (091) 869 571

Méadhbh Ní Ghaora

Oifigeach Forbartha Connacht/Laighean
Méadhbh Ní Ghaora

Oifigeach Forbartha Connacht/Laighean

+353 (0)87 930 3548

Roibeard Ó hEartáin

Oifigeach Forbartha na Mumhan
Roibeard Ó hEartáin

Oifigeach Forbartha na Mumhan

+353 (087) 376 2941

Sorcha Ní Chéilleachair

Ceannasaí
Sorcha Ní Chéilleachair

Ceannasaí

Teaghmháil

Má tá cheist ar bith agat nó breis eolais uait ar ár gcuid seirbhísí, seoil chugainn an fhoirm seo le do fhiosrúchán led’ thoil agus beidh duine den bhfoireann i dteagmhail leat laistigh de chúpla lá.

Gaeilge do Thuismitheoirí  
https://irishforparents.ie/resources-for-parents/

Acmhainní do thuismitheoirí le páistí ag fáil oideachas lán-Ghaeilge.

Déan Comhrá

Leabhrán do thuismitheoirí le páistí ar naíonra nó ar scoil lán-Ghaeilge.

X