Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Comhairle

Tuarascáil TnaG

Thug Tuismitheoirí na Gaeltachta faoi Shuirbhé ar Sheirbhísí Teaghlaigh sa Ghaeltacht (SSTG feasta) ag tús 2021. Bhí ceithre chuspóir leis an suirbhé: Eolas a bhailiú

Tuairisc

Tuairisc Seirbhís nuachta ar-líne do phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge, in Éirinn agus ar fud an domhain.

Teanglann

Teanglann Tá 3 fhoclóir ar fáil anseo chomh maith le tacaíochtaí le gramadach agus le foghraíochta.

Raidió na Gaeltachta

Raidió na Gaeltachta Seirbhís raidió den scoth dírithe ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge, in Éirinn agus ar fud an domhain.

Ranganna Gaeilge

Ranganna Gaeilge Is féidir ceadúnas trí mhí a cheannach don chúrsa Gaeilge gan Stró a fháil anseo, chomh maith le do leibhéal Gaeilge.

Gaschaint

Gaschaint Tá frásaí Gaeilge ar fáil anseo a chabhróidh le tuismitheoirí Gaeilge a labhairt lena gcuid páistí. Is féidir na frásaí a léamh agus éisteacht

Duolingo

Duolingo Is slí spraoiúil í seo chun Gaeilge a fhoghlaim ar an bhfón. Is féidir an aip a íoslódáil saor in aisce.

TG4

TG4 Cainéal teilifíse é TG4 atá ag craoladh cláracha Gaeilge ó 1996 i leith. Seo é an nasc go dtí an seinnteoir, áit a gheofá

Imeachtaí

Imeachtaí Imeachtaí do theaghlaigh Gaeltachta ó Oileán Toraigh go Rinn Ó gCuanach, a leithéidí… Cuideachta do Theaghlaigh, Gligíní do thuismitheoirí & leanaí, Suathaireacht Leanaí, Bugaí

Cula4

Tá cláracha teilifíse agus cartúin Ghaeilge ar ardchaighdeán ar fáil anseo do leanaí agus do pháistí óga. Cula4

Spaisteoireacht Samhraidh

Bígí ag spaisteoireacht linn ar na Siúlóidí Gaeltachta is fearr libhse agus roinnigí bhur gcuid radharcanna linn ar Whatsapp (087) 246 1685 roimh Luan an

Teaghmháil

Má tá cheist ar bith agat nó breis eolais uait ar ár gcuid seirbhísí, seoil chugainn an fhoirm seo le do fhiosrúchán led’ thoil agus beidh duine den bhfoireann i dteagmhail leat laistigh de chúpla lá.

Gaeilge do Thuismitheoirí  
https://irishforparents.ie/resources-for-parents/

Acmhainní do thuismitheoirí le páistí ag fáil oideachas lán-Ghaeilge.

X