Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Cláraigh do theaghlach linn

Is muide an chéad ghlúin eile

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Tá Pacáiste Tacaíochta ar fáil do theaghlaigh (PTT) mar atá réimse leathan imeachtaí fud fad na Gaeltachta.

Claraigh 2023

Fáilte go Tuismitheoirí na Gaeltachta.

Más spéis libh páirt a ghlacadh in ár gcuid imeachtaí agus seirbhísí, cláraigh linn anseo agus cuirfear eolas rialta chugaibh inár nuachtlitir Splanc.

Tá ár gclann á dtógáil le Gaeilge?
Ba mhaith linn cúnamh leis an nGaeilge a úsáid sa bhaile?

Sonraí Leanaí

20
20
20
20
20
Tá an t-eolas atá tugtha ar an bhfoirm seo ceart agus cruinn. Glacaim leis go gcuirfear mo chuid sonraí teagmhála ar bhunachar agus liosta teagmhála TnaG agus go mbeidh an nuachtlitir á fháil agam dá bharr. Tuigim gur féidir liom iarraidh ar TnaG ag am ar bith, m’ainm a bhaint den chóras. Tuigim go bhfuil polasaí teanga ag TnaG agus go gcaithfear aontú agus cloí leis na bpolasaí seo má táthar le freastal ar aon ócáid dá gcuid.
X