Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Ceisteanna Coitianta

Is pacáiste teanga é a chuirtear ar fáil saor in aisce do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh.

Líon isteach an fhoirm thíos. Clárófar do chuid sonraí agus seolfar an pacáiste amach chugat chomh luath agus is féidir ina dhiaidh sin.

Bíonn dlúthcheirnín, leabhar tagartha agus leabhair léitheoireachta atá oiriúnach do leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois san áireamh sa phacáiste chomh maith le heolas úsáideach i bhfoirm leabhráin do thuismitheoirí atá ag tógáil a gclann le Gaeilge. Athraíonn an t-ábhar ó am go ham.

Is iontach an leas is féidir a bhaint as leabhair agus as dlúthdhioscaí chun an Ghaeilge a úsáid sa mbaile mar theanga labhartha sula dtéann na páistí ar scoil. Más Gaeilge a úsáideann tú sa mbaile cothóidh sé grá do léamh na Gaeilge agus deis dóibh sult a bhaint as na scéalta agus treiseoidh sé an caidreamh idir an tuismitheoir agus an leanbh mar nach bhfuil rud ar bith níos deise ná bheith ag léamh i gcomhluadar a chéile.

Más tuismitheoir thú atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a labhairt sa mbaile, is deis é chun grá don Ghaeilge a chothú mar theanga bheo seachas mar ábhar scoile.

Bíonn deis ag tuismitheoirí sásamh a bhaint as a bheith ag léamh lena bpáistí agus eolas a chur ar fhocail/frasaí/ téarmaí nua nó cur lena stór focal.

Is féidir le tuismitheoirí/caomhnóirí ó cheann ceann na tíre a bhfuil páistí acu faoi 5 bliana d’aois iarratas a dhéanamh ar an bpacáiste. Tá sé mar aidhm leis an bpacáiste teaghlaigh a spreagadh le bheith ag labhairt agus ag léamh na teanga sa mbaile.

Níl. Is é tuismitheoir/caomhnóir an pháiste a dhéanann an t-iarratas.

Níl. Tá an scéim seo dírithe ar thuismitheoirí/caomhnóirí a bhfuil leanaí réamhscoile acu faoi bhun 5 bliana d’aois – nílid oiriúnach do leanaí níos sine.

Tá gach teaghlach i dteideal pacáiste tacaíochta teaghlaigh amháin. Tá fáilte romhat do chuid sonraí a chur ar liosta teagmhála na heagraíochta agus seolfar aon eolas nua chugat. Téigh i dteagmháil linn.

Is féidir cinnte. Déan iarratas ar an bpacáiste nuair a thiocfaidh tú abhaile. Idir an dá linn, brúigh ar an nasc seo chun eolas cuiditheach a fháil.

Ní sheoltar pacáistí thar lear faoi láthair. Tá comhairle agus cúnamh ar fáil faoi na hacmhainní éagsúla atá ar fáil do thuismitheoirí ar líne ach brúigh ar an nasc seo.

Tá cinnte.  Brúigh an nasc seo le liosta acmhainní atá curtha le chéile ag Tna G a fheiceáil.

Cinnte.  Fáilteofar roimh aon aiseolas a bheadh ag tuismitheoirí. Bí i dteagmháil linn.

Bíonn an soláthar sa phacáiste bunaithe ar an rogha a dhéanann an tuismitheoir ar an bhfoirm iarratais.  Roghnóidh an tuismitheoir cén chanúint a bhíonn á chleachtadh acu féin sa mbaile idir chanúint na Mumhan, Uladh nó Connacht ach beidh an líon céanna áiseanna ann.

Braitheann an rogha atá sa phacáiste ar na leabhair a bhíonn ar fáil agus i gcló ag an am, chomh maith leis an rogha canúna a dhéantar agus mar sin bíonn éagsúlacht bheag idir na pacáistí ach bíonn an an líon céanna áiseanna ann.

  • Téigh chuig do leabharlann áitiúil.  Féach ar an rogha mór leabhar Gaeilge atá ann.  Déan iarratas ar leabhair eile.
  • Féach ar shuímh idirlín na bhfoilsitheoirí Gaeilge, An Gúm, Futa Fata, Leabhar Breac, Cló Iar Chonnacht, Éabhlóid, Doimnic Mac Giolla Bhríde, Oidhreacht Chorca Dhuibhne, An tSnáthaid Mhór
  • Tar ar cuairt chugainn.  Buail isteach chuig Splanc – lár-ionad Thuismitheoirí na Gaeltachta ar an gCeathrú Rua chun an rogha mór leabhar atá ar fáil a fheiceáil duit féin.
  • Coinnigh súil ar aon eolas nua a bheidh á scaipeadh nó á roinnt ag Tuismitheoirí na Gaeltachta ar na meáin shóisialta agus ar an suíomh idirlín.

Mura bhfuil freagra do cheiste anseo, cuir scéala chugainn chuig teanga@tuismitheoiri.ie agus beidh muid ar ais chugat chomh luath agus is féidir.

Ní roinnfear aon eolas pearsanta. Roinnfear aon chomhairle a theastaíonn uaibh a roinnt ach ní thabharfar ainm/sonraí pearsanta an duine.

D’fhéadfaí go lorgófaí eolas uainn faoin líon daoine a bheidh ag éileamh an phacáiste ó chontaetha, ó limistéir phleanála teanga etc. ach NÍ roinnfear aon eolas pearsanta leo, díreach figiúirí a roinnfear.

Tá pacáistí éagsúla ar fáil, ceann do theaghlaigh a bhfuil cónaí orthu sa Ghaeltacht, do dhaoine le Gaeilge líofa, do theaghlaigh in áiteanna eile ar oileán na hÉireann agus do dhaoine ar bheagán Gaeilge. Roghnaigh an pacáiste is oiriúnaí duitse mar thuismitheoir chun freastal ar do chuidse leanaí.

X