Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Bainisteoirí nua ceaptha

Is iad Aisling Nic Dhonncha agus Roibeard Ó hEartáin atá ceaptha ina mBainisteoirí Forbartha agus Aoife Uí Chéide ina Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí.   Comhghairdeas leo!

Folúntais

10 bpost mar Oifigeach Forbartha le Tuismitheoirí na Gaeltachta Beidh naonúr de na hOifigigh seo ag obair sa phobal mar a mbeidh suas le trí Limistéar Pleanála Teanga faoina gcúram. Beidh siad freagrach as seirbhísí, imeachtaí, ócáidí agus scéimeanna Thuismitheoirí na Gaeltachta a eagrú agus a fhorbairt sna ceantair sin. Beidh Oifigeach Forbartha (Teicneolaíocht & […]

Áisitheoir Gaolainne

Duine le Gaolainn mhaith á lorg chun cabhrú le Comhrá Teaghlaigh i mBaile Mhúirne. Comhrá & caint, léamh & lego, uair sa tseachtain. Fiosruithe go… 087-3762941 roibeard@tuismitheoiri.ie

Folúntais

Tá post mar Bhainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí agus dhá phost mar Bhainisteoir Forbartha á dtairiscint ag Tuismitheoirí na Gaeltachta. Poist bhainistíochta iad seo agus tá an tuarastal bunaithe ar scála pá d’Ardoifigeach Feidhmiúcháin sa tSeirbhís Phoiblí (€54,764- €68,970).   Beidh an Bainisteoir Airgeadais agus Oibríochtaí freagrach as córais airgeadais, cuntasaíochta, riaracháin agus oibríochtaí Thuismitheoirí na […]

Is fiú go mór é.

Teaghlaigh Ghaeltachta lárnach i bhfeachtas nua faoi thógáil clainne le Gaeilge.   Tá sraith taifeadtaí faoi thógáil clainne le Gaeilge sa Ghaeltacht curtha faoi bhráid an phobail mar chuid d’fheachtas nua ag Tuismitheoirí na Gaeltachta an mhí seo. Na teaghlaigh féin atá i lár an aonaigh agus na suáilcí a bhaineann le tógáil clainne le […]

Hó, Hó, Hó!

Táimid ag bailiú litreacha Santaí ó gach cairn den Ghaeltacht ar son fear na féasóige. Bígí ag scríobh!!

An tOireachtas 2023

Ba mhaith le Tuismitheoirí na Gaeltachta comhghairdeas ó chroí a dhéanamh le gach uile pháiste agus duine óg a leag cois ar stáitse thíos i gCill Airne. Táimid an-bhródúil go deo as na daoine óga a bhí in éineacht le Tuismitheoirí na Gaeltachta ag na ceardlanna san Aithriseoireacht, Scéalaíocht, Agallamh Beirte, Lúibíní, Amhránaíocht ar an Sean […]

Bileoga Spraoi

Bileoga Spraoi a thugann deis do theaghlaigh Ghaeltachta blaiseadh a fháil de shaibhreas agus éagsúlacht an nádúir atá ar leac a’ dorais acu, mar aon le cur síos agus réimse aoibhinn rannta ina gcanúint féin. https://tuismitheoiri.ie/category/bileoga-spraoi/

Bileoga Spraoi

Bileoga Spraoi a thugann deis do theaghlaigh Ghaeltachta blaiseadh a fháil de shaibhreas agus éagsúlacht an nádúir atá ar leac a’ dorais acu, mar aon le cur síos agus réimse aoibhinn rannta ina gcanúint féin. https://tuismitheoiri.ie/category/bileoga-spraoi/

Bileoga Spraoi

Bileoga Spraoi a thugann deis do theaghlaigh Ghaeltachta blaiseadh a fháil de shaibhreas agus éagsúlacht an nádúir atá ar leac a’ dorais acu, mar aon le cur síos agus réimse aoibhinn rannta ina gcanúint féin. https://tuismitheoiri.ie/category/bileoga-spraoi/  

Taisce Teaghlaigh

Cúig cinn déag de thóraíochtaí ar an bhfiadhúlra atá sa bhfoilseachán Taisce Teaghlaigh chomh maith le líníochtaí den scoth ón sár-ealaíontóir Duibhneach Dómhnal Ó Bric. Tugann Taisce Teaghlaigh deis do theaghlaigh Ghaeltachta blaiseadh a fháil de shaibhreas agus éagsúlacht an nádúir atá ar leac a’ dorais acu mar aon le cur síos agus réimse aoibhinn […]

Tóraíocht Teaghlaigh, Na Déise

Sraith tóraíochtaí iad seo daoibh féin agus bhur leanaí bunaithe ar shiúlóidí aitheanta i nGaeltachtaí na Mumhan. Suite sna Déise, tugann na tóraíochtaí seo deis do theaghlaigh dul ag spaisteoireacht amuigh faoin aer i gcuid de na ceantair is áille agus is aoibhne fud fad na hÉireann. https://tuismitheoiri.ie/category/toraiochtai-teaghlaigh/ Roghnaigh do thóraíocht, clóbhuail cóipeanna do na […]

Tóraíocht Teaghlaigh, Múscraí

Sraith tóraíochtaí iad seo daoibh féin agus bhur leanaí bunaithe ar shiúlóidí aitheanta i nGaeltachtaí na Mumhan. Suite i Múscraí, tugann na tóraíochtaí seo deis do theaghlaigh dul ag spaisteoireacht amuigh faoin aer i gcuid de na ceantair is áille agus is aoibhne fud fad na hÉireann. https://tuismitheoiri.ie/category/toraiochtai-teaghlaigh/ Roghnaigh do thóraíocht, clóbhuail cóipeanna do na […]

X