An Spideog

Éinín beag cairdiúil í an Spideog, le dath geal rua chun tosaigh agus í lán de cheol aoibhinn. Ní bhíonn puinn eagla uirthi roimh dhaoine agus is minic an Spideog in aice láimhe i rith na Nollag agus san Earrach ach daoine ag tochailt nó ag cur prátaí.

Leabhair

Sicín mise go sona sásta Amhráin agus rannta gleoite don aos óg á rá anso ag Bernie Pháid Ní Mhuircheartaigh & Páidí Mhárthain Mac Gearailt, beirt de mhóramhránaithe Chorca Dhuibhne. Ceol le Donogh Hennessy. Maisithe ag Dómhnal Ó Bric. Deartha ag Feargal Mac Amhlaoibh.  Foilsithe ag Oidhreacht Chorca Dhuibhne.  Ící Pící le Nellie Nic Giolla […]