Cúige Chonnacht / Laighean

+353 (0)91 869571

Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Acmhainní

Comhairle

Éist le Scéal

Éist le Scéal Sraith ghleoite scéalta le cloisint ANSEO a chabhróidh go mór le páistí feabhas a chur ar a gcuid léitheoireachta. Cuireann scéalaithe éagsúla na scéalta ina

Léigh Níos mó »
Leagan Dhún na nGall

An Lon Dubh & an Chéirseach

Dubh uilig le gob geal buí atá an Lon Dubh. Donn atá an Chéirseach [an ceann baineann] agus a hucht breac donnrua. Bíonn fáinní buí ag an bheirt acu thart ar a gcuid súl. Maireann siad sa gharradh, amuigh faoin tír agus sna bailte. Bígí ag éisteacht go gcluinfidh sibh an Lon Dubh, bíonn ceol galánta acu ó thús an earraigh go deireadh an tsamhraidh.

Léigh Níos mó »
Leagan Chonnacht

An Lon Dubh & an Chéirseach

Dubh ar fad le gob buí atá an Lon Dubh. Donn atá an Chéirseach [an cailín] agus ucht breac donn-rua uirthi. Bíonn fáinní buí timpeall ar shúile an dá éan. Maireann siad sa ngarraí, faoin tuath agus sna bailte. Cuirigí cluais le héisteacht oraibh fhéin ach an gcloisfidh sibh an Lon Dubh — bíonn ceol aoibhinn acu ó thús an earraigh go deireadh an tsamhraidh.

Léigh Níos mó »
Bileoga Spraoi

An Lon Dubh & an Chéirseach

Dubh ar fad le gob geal buí atá an Lon Dubh. Donn atá an Chéirseach (an cailín) le h-ucht breac donn-rua. Bíonn fáinní buí acu beirt timpeall ar a gcuid súile. Maireann siad sa ghairdín, faoin tuath agus sna bailte. Cuirigí cluas le héisteacht oraibh don Lon Dubh, bíonn ceol aoibhinn acu ó thús an Earraigh go deireadh an tSamhraidh.

Léigh Níos mó »
Leagan Dhún na nGall

An Spideog

Éan beag caradach atá sa Spideog a bhfuil dath geal rua ar a brollach agus í lán de cheol binn. Ní bhíonn eagla ar bith uirthi roimh dhaoine agus is minic í ar na gaobhair i rith na Nollag agus san earrach nuair a bíos daoine ag tochailt nó ag cur prátaí. Deirtear go mbíonn droch-ádh ag baint léi má thig Spideog isteach sa teach chugat, seachas i mí na Samhna, tráth a mbíonn muid ag cuimhneadh ar na mairbh.

Léigh Níos mó »
Leagan Chonnacht

An Spideog

Éinín beag cairdiúil í an Spideog, le dath geal rua chun tosaigh agus í lán de cheol aoibhinn. Ní bhíonn eagla ar bith uirthi roimh dhaoine agus is minic an Spideog in aice láimhe i rith na Nollag agus san earrach ach daoine a bheith ag tochailt nó ag cur fhataí. Deirtear go bhfuil sé mí-ádhúil má thagann Spideog isteach sa teach, ach amháin i Mí na Samhna nuair a thugtar na mairbh chun cuimhne.

Léigh Níos mó »
X