Cúige Mumhan

+353 (0)87 376 2941

Dún na nGall

+353 (0)74 953 2640

Fáilte...

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

Léigh níos mó…

Imeachtaí agus spraoi

Eanáir, 2022

Tuismitheoirí na Gaeltachta

Eagraíocht náisiúnta Gaeltachta í Tuismitheoirí na Gaeltachta a chuireann tacaíocht, cúnamh agus comhairle ar fáil do theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge sa Ghaeltacht nó ar mian leo a leithéid a dhéanamh.

I measc ár gcuid oibre bíonn…

  • Scéimeanna, ócáidí agus imeachtaí a chur ar bun do theaghlaigh Ghaeltachta.
  • Teaghlaigh a thabhairt le chéile le pobail teanga a chruthú agus a chothú le go mbeidh siad mar thacaíocht dá chéile.
  • Cur le saibhreas teanga agus le húsáid na Gaeilge i measc teaghlaigh agus daoine óga.
  • Comhairle a chur ar fáil, taighde a dhéanamh agus eolas a scaipeadh ar cheisteanna a bhaineann le tógáil clainne le Gaeilge.
  • Cur ar son na dteaghlach seo ag leibhéal stáit nó eile.
  • An Pacáiste Tacaíochta Teaghlaigh a fhorbairt, a riar agus a scaipeadh.

Tá príomh oifig TnaG lonnaithe ar an gCeathrú Rua i gConamara agus tá oifigí réigiúnacha ag an eagraíocht i nGaoth Dobhair agus i gCorca Dhuibhne. Tá TnaG ag tacú leis an bpróiseas pleanála teanga sa Ghaeltacht. Tá an eagraíocht á maoiniú ag Roinn na Gaeltachta agus cúnamh leanúnach á fháil ó Údarás na Gaeltachta.

Nuachtlitir
X